Βάση Τσιμέντου

Print

Βάσεις μεταλλικές με γέμισμα τσιμέντου για ομπρέλες Φ3, Φ4 (60x60cm) βάρους 60 κιλών και για ομπρέλες Φ2, Φ2,5 (43x43cm) βάρους 40 κιλών.